Medlemsbetingelsar

Medlemsbetingelsar

Betaling; Månedleg faktura på epost / eFaktura ( kan også avtale samlefaktura for x ant mnd )
Kursavgift kan ikkje refunderast. 
Medlemsskap: Ingen bindingstid. Løpande medl.skap inntil oppsigelse, 2 mnd oppsigelsestid.


Frysing av månedsabonnement/medlemsskap:
Kunden kan «fryse» sitt månedsabonnement totalt ein (1) månad i løpet av eit kalenderår. 
Kunden må gi skriftlig beskjed om frysing, sendt via e-post til konstanse.naero@gmail.com Studioet må motta informasjonen minst én (1) måned før kunden ønsker at frysingen skal starte.

Omfanget av Studio Konstanse sine ulike typer medlemskap, prisar og produkttilbud kjem fram av Studioet sine til ei kvar tid gjeldande timeplan og tilhøyrande prisliste på studiokonstanse.net

Studio K kan tilpasse tilbud og åpningstid i samsvar med medlem sin etterspørsel, samt halde stengt eller redusere tilbud i forbindelse med helligdag, fellesferieperioder o.l